CEDIS

 

Crnogorski elektrodistributivni sistem gubitkom završio je prethodnu godinu sa nivoom na mreži od 11,62 odsto, što je niže u odnosu na 2021. godinu za 0,77 procentnih poena. To je ujedno najniži godišnji nivo gubitaka ikad izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore.

Kako je iz CEDIS-a saopšteno, kontinuitet smanjenja gubitaka nastavljen i u decembru, tokom kojeg je takođe zabilježen rekordno nizak nivo od 13,03 odsto, što je čak 1,36 procentnih poena manje u odnosu na isti period 2021. godine.

„Suzbijanjem gubitaka na mreži umanjena je i ukupna količina električne energije koja je potrebna za pokrivanje gubitaka i to za 22,29 hiljada MWh u odnosu na 2021. godinu, čija vrijednost na referentnoj HUPX berzi za navedeni period iznosi oko šest miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Vaso Zeković rukovodilac sektora za mjerenje, kazao je da se doslijednim korišćenjem postojećih softverskih sistema Bilinga i sistema za daljinsko očitavanje i kontrolu obavlja detaljna analiza i logička kontrola tokova snaga, gubitaka po traforeonima i prikupljenih podataka sa mjernih mjesta, na osnovu kojih ciljano šalju ekipe u organizovane kontrole.

„Aktivnosti koje su preduzete daju izuzetne rezultate, tako je ušteda u odnosu na 2021. godinu šest miliona EUR, dok je u odnosu na 2020. godinu ostvarena ušteda od 37,78 hiljada MWh, čija je vrijednost oko deset miliona na referentnoj HUPX berzi. Dakle, uparivanjem postojećih naprednih sistema i kontinuiranih akcija na terenu, formiran je mehanizam koji će nesumnjivo doprinijeti daljem smanjenju gubitaka, odnosno pronalaženju i onemogućavanju neovlašćenog korišćenja električne energije“, saopštio je Zeković.

Procenat gubitaka za prošlu godinu od 11,62 odsto ostvaren je i pored povećanja potrošnje električne energije od četiri odsto u odnosu na 2021. godinu.

Preciznim sagledavanjem postignutih rezultata, iz CEDIS-a su kazali da bi u odsustvu aktivnosti na suzbijanju neovlašćene potrošnje na mreži, povećanje preuzete energije pratila stagnacija ili povećanje gubitaka, dok je dosljednjim sprovođenjem aktivnosti postignuto suprotno kretanje.

Kako su iz CEDIS-a poručili njegovi predstavnici, i u narednom periodu će podjednako energično koristiti sve raspoložive resurse za što efikasnije suzbijanje neovlašćene potrošnje električne energije.