Da li ste znali geografsku zanimljivost da je čuvena “Tačka Nemo” bliža svemiru nego kopnu.

Najudaljenija tačka od bilo kog kopna na našoj planeti je tzv. “Tačka Nemo”.
Ona se nalazi usred okeana okružena milionima km2 vodene površine.
Geografske koordinate su joj 48°52.6′ južne geografske širine i 123°23.6′ zapadne geografske dužine.
Najbliže kopno je na više od 1600 km (mala ostrva iz grupe Uskršnjih ostrva).
Zanimljivo je da su najbliži ljudi ovoj tački oni koji se nalaze u svemiru, na međunarodnoj svemirskoj stanici.