Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Nikšić su od 1. jula i početka sezone požara do danas imali preko 100 uspješnih intervencija i u svakom trenutku su spremni da pomognu građanima u bilo kojem dijelu nikšićke opštine, rekao je za portal Mladi Nikšića komandir Veselin Gardašević.

On je kazao da pripadnici njegove jedinice ne dijele posao na ljetnju i zimsku sezonu, kao i da o njihovim uspjesima najbolje govori broj uspješno izvedenih akcija.

“Od 1. januara do 1. jula imali smo preko 400 uspješnih intervenicja, što sa podacima koje sam naveo za skorašnji period iznosi više od 500. Ovih dana radili smo na lokalizovanju šumskih požara, obebijedili smo ugrožene objekte na teritoriji Drenovštice i Bogetića, tako da je izbjegnuta veća materijalna šteta”, kazao je Gardašević.

Prema njegovim riječima Služba raspolaže odličnim voznim parkom i optimalnim brojem ljudi koji uvijek prvi stignu na ugroženo područje.

“Prije dva dana u Drenovštici su bile ugrožene kuće Backovića, ali smo uspjeli da ugasimo požar, dok smo sjutradan intervenisali u dijelu Bogetiča i Stubici. Bilo je i dojava oko manjih požara u prigradskim naseljima gdje su gorjele livade, ali to je sve uspješno završeno”, rekao je Gardašević.

On je izrazio zabrinutost činjenicom da je najčešći uzročnik požara ljudski faktor.

“Prema zvaničnim statističkim podacima, u 75% slučajeva požar je izazvan od strane ljudskog faktora. U zadnje vrijeme se, na žalost, taj procenat povećao i do 95. Bude ponekad atmosferskog pražnjenja, ali prije svega je u pitanju neodgovorno ponašanje ljudi”, kazao je Gardašević.

On smatra da saradnja između pripadnika Službe i lica čija je imovina ugrožena mora biti na još većem nivou kako bi se izbjegle veće posljedice.

“Skoro sav teret na terenu je na pripadnicima naše službe. Ne mogu reći da nema ljudi koji ne žele da pomognu, ali mislim da bi to trebalo da funkcioniše mnogo bolje, da ljudi koji posjeduju ugrožena imanja zovu nas u pomoć, ali i na licu mjesta pomognu”, rekao je Gardašević.

On je kazao da je ljetnji period specifičan zbog otvorenih požara, ali da obim posla ne poada ni u zimskom periodu.

“Obično se misli da vatrogasci samo ljeti imaju posla. Tačno je da je u ovom periodu više akcija jer se radio o specifičnim požarima na otvorenom prostoru, ali ništa manje složene nijesu ni akcije tokom zime, kada gore objekti usljed loših instalacija ili nepažnje”, kazao je Gardašević.

Osim vatrogasaca, posla ima i za ostale pripadnike Službe, koji su na usluzi ljudima koji se povrijede u saobraćaju ili tokom nekih drugih aktivnosti.

Z.N.