Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva građane Opštine Nikšić da prisustvuju forumu za građane, koji će biti održan 30. oktobra 2015. godine (petak) u restoranu Sportskog centra Nikšić. Ovaj događaj CRNVO organizuje u okviru projekta ,,Jačanje saradnje između lokalnih samouprava i građana“, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Opšti cilj ovog projekta je jačanje saradnje između lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i građana kroz usmjeravanje njihovog dijaloga u procesu upravljanja na lokalnom nivou. Specifični ciljevi projekta su jačanje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, kao i unaprjeđenje okruženja za održivi razvoj civilnog sektora i njihovo efikasno i efektivno učešće u procesu odlučivanja na lokalnom nivou.

Glavni cilj foruma je podsticanje učešća građana Opštine Nikšić u procesima donošenja i implementacije lokalnih javnih politika, kao i u rješavanju problema u njihovoj zajednici. Učešćem na forumu, građani će imati priliku da unaprijede svoja znanja o različitim mehanizmima, tehnikama i pristupima u participaciji građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Takođe, cilj ovog foruma je i unaprijeđenje javnog dijaloga između građana i lokalne vlasti, te će učesnici imati priliku da ukažu na glavne probleme u odnosima između građana i Opštine Nikšić i utvrde preporuke za njihovo prevazilaženje.

Poseban značaj foruma ogleda se u tome što će učesnici zajednički identifikovati probleme sa kojima se susreću u svojoj zajednici i koje će imati priliku da predstave na narednom zajedničkom sastanku između odbornika, građana i predstavnika nevladinih organizacija, koji će biti održan 18. novembra u restoranu Sportskog centra Nikšić.

Forum će biti organizovan 30. oktobra 2015. godine (petak) u restoranu Sportskog centra Nišić, u periodu od 11h do 13h. Facilitatori foruma su predstavnici Centra za razvoj nevladinih organizacija, Lidija Knežević i Radoš Mušović.

Svi zainteresovani moraju se prijaviti najkasnije do 28. oktobra, putem telefona 020/219-121 ili na e-mail adresu na lidija.knezevic@crnvo.me.