Crna Gora, rijetke bolesti

Ministarstvo zdravlja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, formiralo je tri Komisije za eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova i pregleda medicinske dokumentacije pacijenata koje će po žalbama građana, obaviti vanrednu kontrolu, saopšteno je iz tog resora.

Kako su naveli, cilj i zadatak eksternih komisija je da ispitaju da li je bilo propusta u liječenju pacijenata. O utvrđenim činjenicama Komisija će sačiniti izvještaj sa predlogom mjera.
“Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, propisano je da eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada sprovodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zdravlja. U smislu navedenih zakonskih odredbi Ministarstvo zdravlja je formiralo Komisije za eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama, uz uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenta. Način, postupak i organizacija sprovođenja interne i eksterne provjere kvaliteta stručnog rada, mjere koje se mogu preduzimati za otklanjanje uočenih nedostataka i druga pitanja od značaja za sprovođenje provjere kvaliteta stručnog rada, propisuje Ministarstvo zdravlja”, piše u saopštenju Ministarstva.
Dodaju da Direktorat za kontrolu kvaliteta i bezbjednost zdravstvene zaštite, u Ministarstvu zdravlja, kontinuirano prati i kontroliše da li se poštuju prava pacijenata na zdravstvenu zaštitu.
“U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata sa dužnom pažnjom razmatra svaku pritužbu o pružanju zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama ili odnosu zdravstvenih radnika prema pacijentima”, zaključuje se.