Mladi Nikšića

Operativni tim za borbu protiv porodičnog nasilja biće formiran u narednom periodu, prenosi CDM.

To je najavio ministar unutrašnjih poslova Melvudin Nuhodžić tokom sastanka sa predstavnicima nevladinih organizacija koji se bave nasiljem u porodici.

Tim će, kako je naveo tokom današnjeg sastanka, pored policijskih službenika, činiti i predstavnici civilnog sektora i drugih nadležnih institucija, a kroz sagledavanje dosadašnje prakse i analizu konkretnih slučajeva, raditi na utvrđivanju daljih smjernica za postupanje i unapređenje rada i rezultata na planu prevencije i suzbijanja porodičnog nasilja.

Cilj sastanka je, kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, bio utvrđivanje modaliteta za unaređenje saradnje, kao i sagledavanje metoda rada i postupanja u slučajevima prijavljivanja porodičnog nasilja.

Pored Nuhodžića sastanku su prisustvovali i direktor policije Slavko Stojanović i pomoćnik direktora za Sektor kriminalističke policije Enis Baković kao i direktorka Centra za ženska prava Maja Raičević i direktorka SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nataša Međedović.

“Sagovornici su se složili da je za bolju i efikasniju prevenciju i zaštitu od porodičnog nasilja neophodna jača saradnja i koordinacija nadležnih institucija – centara za socijalni rad, policije, tužilaštava i sudova – kao i temeljnije vođenje evidencija i uvezivanje baza podataka”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se dodaju, konstatovano da je neophodno inicirati dodatne obuke službenika na svim nivoima – od rukovodnog do izvršnog- kako bi se osigurao adekvatan pristup i pružila veća podrška žrtvama porodičnog nasilja, ali i podstaklo izricanje mjera prema izvršiocima nasilja.

“Takođe, u cilju postizanja veće efikasnosti na planu borbe protiv nasilja u porodici potrebno je pooštriti kaznenu politiku”, ocijenili su sagovornici.

Statistika ukazuje na to da je u posljednjih nekoliko godina broj žena koje prijavljuju porodično nasilje u porastu, što je pokazatelj njihove osnaženosti, ali da na planu dodatne podrške žrtvama porodičnog nasilja svi društveni subjekti, od institucija, do nevladinog sektora, istaknutih pojedinaca i medija, moraju zajedno doprinijeti unapređenju i jačanju društvene svijeti o ovom problemu, poručeno je sa sastanka.