Filofakultet

Dekanka Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Tatjana Novović i dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Šećerov potpisali su Sporazum o saradnji ove dvije visokoškolske institucije.

Saradnja obuhvata: realizaciju zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, organizovanje zajedničkih konferencija, ljetnjih škola, zajedničke publikacije i izdanja, razmjenu publikacija, razmjenu studenata i zaposljenih, kao i uzajamnu pomoć u edukaciji studenata i nastavnog osoblja.

Potpisivanje sporazuma je nastavak dugogodišnje uspješne naučno-nastavne saradnje u oblastima za koje su zainteresovane obije institucije.

Od osnivanja do danas, beogradska geografska škola ima vodeće mjesto u razvoju naučne geografije i primjeni naučnih rezultata u različitim područjima dru­štve­ne prak­se, kao što su: prostorno planiranje, urbanističko planiranje, ruralno planiranje, zaštita i unapređenje životne sredine i druge.