Jedna od najpoznatijih srpskih spisateljica nove generacije Milena Minja Bogavac gostovala je na času Književnosti za djecu i omladinu 11. maja.

 

Studenti četiri studijska programa Filološkog i Filozofskog fakulteta imali su priliku da razgovaraju s autorkom čiju su omladinsku dramu Pola-pola, pod mentorstvom svoje predmetne profesorke doc. dr Svetlane Kalezić-Radonjić, detaljno analizirali tokom semestra, često je komparirajući sa drugim djelima dječje i omladinske književnosti.

 

U dvočasovnom razgovoru koji je otvorio brojne teme Minja Bogavac je istakla ključne principe tzv. procesnog pozorišta (pozorište kao omladinski rad): biti ozbiljan, baviti se svim temama, razvijati empatiju, podsticati mlade na aktivizam, razvijati svijest o jednakoj važnosti estetskog i etičkog, ali i ličnog i političkog. Odgovarajući na pitanja studenata autorka je detaljno osvijetlila način na koji tekst, kroz metodu kolektivnog autorstva, nastaje u takvom pozorištu, kako pristupa režiranju tih komada, zbog čega je proces nastanka predstave podjednako važan kao i sama predstava, zbog čega nas umjetnost podstiče da se bavimo sobom na individualnom i kolektivnom nivou, koliko je važno kritički sagledati vlastitu istoriju… Poseban akcenat stavila je na marginalizovanje pozorišta za djecu, u smislu sredstava koja se izdvajaju za predstave namijenjene djeci i mladima, te na paradoks da upravo ova publika čini dvije trećine cjelokupne pozorišne publike.

 

Studenti su iskazali posebno interesovanje i za slem poeziju, kao poseban žanr društveno angažovane izvođačke poezije, po kojoj je Minja Bogavac takođe poznata.

 

Razgovor je završen isticanjem važnosti dramskog obrazovanja koje bi, zajedno sa likovnim i muzičkim, trebalo da postoji u svim osnovnim i srednjim školama – ono sadrži izuzetan emancipatorski potencijal pomoću kojeg djeca i mladi mogu izrasti u još bolje ljude i građane.