Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje raspisaće u subotu Konkurs za upis 40 studenata u prvu godinu osnovnih studija, a prijave će moći da se podnose od ponedjeljka.

U prvom upisnom roku može se upisati 40 studenata koji se finansiraju iz državnog budžeta.

Prijave na konkurs podnose se 3, 4. i 5. jula od deset do 14 sati u prostorijama Fakulteta ili elektronski 3. i 4. jula na platformi upisi.edu.me do 16 sati.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 6. jula.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2023/2024, biće objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori i na zvaničnom sajtu Fakulteta.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti, i iz stranog jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno.

“Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 5. jula u 12 sati”, kaže se u saopštenju.