JU "Zahumlje"

24. septembra u sali Doma kulture u Feketiću sa početkom u 19:00 h, održaće se VII godišnji koncert kulturno – umjetničkog društva ,,P. P. Njegoš” iz Lovćenca.

Gost na kocertu biće FA JU „Zahumlje“, gdje će predstaviti folklorno bogatstvo Crne Gore.