U septembru ističu prvi dvogodišnji protokoli potpisani u akciji ‘Podijelimo teret’ koju je Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) pokrenula 2013. godine. Imajući u vidu veliko interesovanje domaćinstava i pozitivne efekte koje je ova akcija imala kako po EPCG, tako i potrošače, donijeta je odluka da se akcija nastavi, saopšteno je iz nacionalne energetske kompanije, a prenosi poral Analitika.

Svi potrošači koji su u septembru tj. oktobru 2013. godine potpisali porotokole o izmirenju duga u 25 fiksnih mjesečnih rata od po 20 eura, a ukoliko su isti do kraja poštovali, moći će  nakon raskida starog, da potpišu novi protokol, za otplatu duga u narednih 25 mjeseci u fiksnim ratama od 20 eura, bez obzira na iznos duga. Potrošači treba da se jave u lokalne jedinice snabdijevanja, gdje će dobiti sve potrebne informacije i potpisati nove protokole. Potrošači čiji ugovori ističu u septembru, treba da se jave u toku septembra, dok potrošači kojima ugovori ističu u oktobru, treba da se jave tokom oktobra. Potrošači koji su ugovore sklopili tokom ljeta 2014. u okviru drugog dijela akcije, svoje ugovore obnoviće 2016. godine, i na njih se ova akcija ne odnosi.

Protokole u akciji ‘Podijelimo teret’ svih 24 mjeseca (od septembra/oktobra 2013 godine) ispoštovalo je 10.253 potrošača, kojima je u ovom periodu bio obustavljen i obračun zatezne kamate.

“EPCG je odlučila da pruži još jednu priliku svim domaćinstvima koja imaju dug da se priključe akciji, tako što će platiti tri poslednje fakture (majsku, junsku i julsku ukoliko se akciji priključe do 10. septembra uz obavezno plaćanje avgustovske fakture do 30. septembra, odnosno majsku, junsku, julsku i avgustovsku ukoliko se za potpisivanje jave nakon 10. septembra). Ukoliko je potrošač  tokom juna, jula, avgusta i /ili septembra imao odredjenih uplata, one će mu biti priznate i dovoljno je da prilikom sklapanja Protokola uplati razliku izmedju fakturisanog i plaćenog iznosa za  poslednja tri mjeseca”, ističe se u saopštenju.

Broj rata se određuje  tako što se iznos duga dijeli sa 20 eura (npr. dug od 320 eura kupac će otplaćivati u 16 istih, fiksnih mjesečnih rata od po 20 eura). Ukoliko dug iznosi preko 500 eura, potpisuje se protokol na 25 mjesečnih rata od po 20 eura.

Prva rata u iznosu od 20 eura se ne plaća u mjesecu sklapanja sporazuma, već otplata rata počinje od narednog mjeseca (za one koji sklope protokole u septembru od oktobra, odnosno za one koji sklope ugovore u oktobru od novembra). To znači da potrošač koji sklopi novi protokol u septembru, ima obavezu da plati avgustovski račun do kraja septembra, a prvu ratu od 20 eura i septembarski račun do kraja oktobra.  Ukoliko potrošač ne ispoštuje ovu dinamiku, sporazum se raskida. Isto važi i za potrošače koji novi protokol potpišu u oktobru: oni do kraja oktobra moraju platiti septembarski račun, a do kraja novembra prvu ratu od 20 eura i oktobarski račun.

Potrošači koji imaju standardni protokol, isti mogu reprogramirati i priključiti se akciji Podijelimo teret. Akciji se mogu priključiti i potrošači koji su trenutno isključeni sa mreže, pod uslovom da plate tri poslednje fakture i priključnu taksu od 10 eura”, navedeno je u saopštenju.

Svim potrošačima koji se priključe akciji obustavlja se dalji obračun zatezne kamate, izuzimaju se od prinudnih metoda naplate dok se poštuje protokol i odlažu se obaveze plaćanja troškova u pokrenutim sudskim postupcima.

Da bi kampanja bila što efektnija i bolje primjena od strane građana za reklamu su se, poput dvije prethodne,  pobinuli pripadnici organizacije Thee Books of Knjige i sportski komentator Nebojša Šofranac.

Z.N.