Povodom  izjave Ministra rada i socijalnog staranja, Borisa Marića, da je EPCG na ime pomoći fizičkim i pravnim licima, donacija i sponzorstava u prvih šest mjeseci izdovojila oko 3 miliona eura, upućeno je reagovanje od strane prozvane firme, prenosi Analitika.

“Želimo, radi objektivnog informisanja javnosti da pojasnimo i razložimo potenciranu ukupnu cifru od 3 miliona eura. Smatramo da javnost može biti obmanuta i shodno tome donijeti pogrešne zaključke o olako iznesenim ciframa, bez dodatnog pojašnjenja i pored činjenice da smo na zahtjev Ministrastva dostavili sve relevantne odluke i prateću dokumentaciju”, istakli su iz EPCG.

Oni kažu da su decenijama, na osnovu Pravilnika o rješanju stambenih potreba, koji jasno definiše kriterijume, dodjeljivali stambene kredite zaposlenima.

“Iz interpretacije gospodina Marića, ispada kao da smo to samo radili u prvoj polovini 2016. godine, a ne decenijama unazad. Dodjela stambenih kredita zaposlenima je kontinuirana praksa EPCG koju sprovodimo transparentno i u skladu sa kolektivnim ugovorom i procedurama Kompanije, bez obzira na to da li je godina izborna ili nije. Stavljanje ovih izdataka i obaveza Kompanije u kontekst troškova za donacije, sponzorstva i pomoći, nikome ne ide u prilog, niti doprinosi transparentnosti na kojoj gosp. Marić insistira. Iz interpretacije izvještaja bi se dalo zaključiti da stambene kredite zaposlenima u Crnoj Gori ne daje niko do EPCG. Dakle, obaveze po osnovu dodjele stambenih kredita zaposlenima ne predstavljaju pomoć već obavezu EPCG koja je jedna od rijetkih koja poštuje medjusobne obaveze Sindikata i Kompanije”, kazali su iz kompanije i.pitaju se takođe, zašto gosp. Marić nije rekao za koju vrstu pomoći je zaposlenima EPCG izdvojila 134.000 eura, jer mu je dostavljena tabela sa tačnim opisom svakog pojedinog davanja.

“Podsjećamo, radi se o pomoći za liječenje zaposlenih ili njihovih članova uže porodice, kao i isplate u smrtnim slučajevima zaposlenih i članova uže porodice, a sve po osnovu tačno utvrdjenog pravilnika koji je jednak za sve zaposlene u kompaniji. To rade skoro sve kompanije u Crnoj Gori, pa i EPCG”, poručili su iz kompanije.

Oni kažu da su Ministarstvu i g-dinu Mariću taksativno dostavili sve što je traženo zahtjevom koji smo primili dana 5.7.2016., uz dostavljanje svih pravilnika i akata kompanije koji dokazuju na koji način su stambeni krediti odobreni, pomoći dodijeljene, i iz kojih se vidi da je sve u skladu sa relevantnim aktima.

“Na kraju zbog javnosti da još jednom pojasnimo da od 3 miliona eura, koje je naveo minister, 2.700.000 eura odnosi se na stambene kredite i pomoć zaposlenima, a sve u skladu sa punovažnim i pravosnažnim aktima kompanije, dok se oko 300.000 eura odnosi na sponzorstva i donacije, a za pomoć fizičkim i pravnim licima uplaćeno je svega 3.940 eura”, pojsanili su iz EPCG.

Oni Naglašavaju da od 11.07.2016. godine kada su od strane Predsjednika Crne Gore raspisani parlamentarni izbori u Crnoj Gori, nijesu dosjeljivali bilo kakve novčane pomoći zaposlenima, niti je isplaćivala stambene kredite upravo cijeneći odredbe Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

D.D.