Elektroprivreda Crne Gore

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), u saradnji sa Opštinom Niksic, uskoro će raspisati međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambeno-poslovnog kompleksa “Sunčani grad” koji bi se podigao u neposrednoj blizini EPCG Željezara Nikšić, saopšteno je iz ove energetske kompanije.

Za te namjene Odbor direktora EPCG opredijelio je, dodaju, ukupno 120 hiljada eura i zadužio menadžment Kompanije da u saradnji sa stručnim konsultantima pripremi svu potrebnu dokumentaciju.

“Izradu idejnog rješenja, kojim će se na kvalitetan način valorizovati prostor u istočnoj zoni i zoni Gračanica sjever u okviru Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić, inicirao je predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Dukanović. Direkcija za razvoj i investicije i Direkcija za pravne poslove su, u saradnji sa stručnim konsultantima, već pripremile nacrt konkursnog zadatka koji sadrži grafički prikaz budućeg kompleksa sa katastarsko-geodetskom podlogom, kao i foto i video dokumentaciju”, saopšteno je iz EPCG.

Najbolje rješenje, kako su kazali, po odluci kompetentnog žirija, koje bude pristiglo na Konkurs, biće nagrađeno sa 50 hiljada eura, za drugonagrađeni rad predviđeno je 20 hiljada, a za trećenagrađeni 10 hiljada eura.

Predviđen je i otkup još dva rada sa po pet hiljada eura, kazali su iz EPCG.

Sredstva za konkursni fond obezbijediće Elektroprivreda Crne Gore.