Elektroprivreda Crne Gore kao aktivan učesnik u donacijama i sponzorstvima u oblasti medicine i javnog zdravlja, donirala je Specijalnoj bolnici za plućne bolesti „Dr Jovan Bulajić“ Brezovik aparat za imunohistohemijsku dijagnostiku – imunostejner Ventana Bench Mark, u vrijednosti od 35.000€ , kao i 20.000€ koje su oprijedijeljene za adaptaciju Kabineta za sleep apnea sindrom.

Direktor specijalne bolnice za plućne bolesti dr Predrag Pejović izrazio je duboku zahvalnost predsjedniku OD EPCG Milutinu Đukanoviću i glavnom finansijskom direktoru Miru Vračaru na pomoći koja im je pružena.
“Nama iz Elektroprivrede predstavlja izuzetno zadovoljstvo što smo u mogućnosti da pomognemo institucije koje brinu o našem zdravlju i institucije koje su u prethodnom periodu iznijeli najveći teret i omogućili našoj zajednici da opstane, da nastavi da živi i da normalno funkcioniše i sve što se učini za te institucije je malo. EPCG će uvijek biti na raspolaganju širim društvenim interesima, a većeg interesa od zdravlja naših građana nema” istakao je predsjednik OD EPCG Milutin Đukanović prilikom uručenja zahvalnice.
Imunostejner Ventana Bench Mark, proizvođača Roche Diagnostic, čiji je zastupnik i distributer za Crnu Goru Adoc kompanija, je aparat namijenjen za imunohistohemijsku dijagnostiku i testiranje u optimalnom odabiru terapije za pacijente oboljele od karcinoma pluća.
Imunohistohemija je metoda u laboratorijskoj dijagnostici, u okviru patohistološke laboratorije, koja omogućava tačnu dijagnostiku tumora. Neophodna je za uvođenje ciljane terapije, odnosno, da se za svakog pacijenta sa karcinomom odabere način liječenja koji njemu najviše odgovara. Ove analize se koriste za određivanje specifičnog tipa tumora u situacijama kada rutinske metode ne daju definitivan odgovor.
Donacija EPCG Bolnici Brezovik od 20.000€ biće usmjerena na adaptaciju kabineta za dijagnostiku sleep apnea sindroma.