Nikšićka kompanija Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) planira da ove godine, prvi put u istoriji firme, podijeli akcionarima profit od 25 miliona eura, prenosi portal CdM.  

Skupština akcionara, na kojoj treba da bude donesena ta odluka, zakazana je za 30. jun. Na dnevnom redu su odluke o pokriću akumuliranih gubitaka i smanjenju osnonvog kapitala EPCG zbog pokrića akumuliranog gubitka i isplate akcionarima.

Prema pisanju Pobjede Odbor direktora kompanije je predložio akcionarima umanjenje kapitala koje dolazi zbog nerealnog knjiženja vrijednosti imovine. Radi se o procjeni vrijednosti zemljišta koje je znatno jeftinije nego u vrijeme građevinskog buma.

Vrijednost uknjižene imovine prema račinici Odbora direktora je 160 miliona eura niža od realne. Drugi dio umanjenja kapitala odnosi se na smanjenje vrijednosti akcija.

Akcije EPCG-a, koje nominalno vrijede 7,65 eura, sada će pasti na 7,1 eura. Ukupna aktiva preduzeća vrijedila je na kraju decembra 1,19 milijardi eura, što 3,9 odsto više nego u uporednom periodu. Akumulirani gubitak je iznosio 240,87 miliona eura.

Odbor direktora kompanije predložio je umanjenje vlasničkog kapitala Vladi, koja o tome treba da odluči na Skupštini akcionara. Istu odluku treba da donesu akcionari italijanske A2A, među kojima su najveće gradske uprave Milana i Breše.

Vlada, nezvanično, još nije odlučila da li će od 35 milona zarade EPCG za prošlu godnu uzeti svojih 57 odsto, odnosno oko 19 miliona, ili će taj novac biti od koristi za kompaniju za nove investicije.

Taj novac Vlada može da rasporedi u budžet, ili da ga, kroz novu SPV kompaniju gdje će država biti vlasnik oko 80 odsto, upotrijebi za gradnju drugog bloka termoelektrane u Pljevljima.

Skoro je izvjesno da akcionari A2A neće svoj dio dividende, odnosno 16 miliona eura uložiti u gradnju drugog bloka. A2A je 2009. godine u 43,7 odsto akcija EPCG uložila 430 miliona eura i do sada nije naplatila ni cent dividende. Umjesto toga, izgubila je dva odsto akcija zbog toga što je htjela da neplaćenu struju Kombinata aluminijuma (KAP) od 44 miliona eura prebije sa državom neplaćajući porez u tom iznosu.

Kako se to nije desilo, oba vlasnika su snosila posljedice umanjenja kapitala, a EPCG nikad nije naplatila ni dio izgubljenog novca od KAP-a u stečaju. Zbog toga kompanija neće da učestvuje u finansiranju izgradnje drugog bloka i predlaže Vladi da nađe trećeg partnera.

Zbog odbijanja A2A da učestvuje u gradnji drugog bloka, napravljen je tromjesečni sporazum o upravnjanju EPCG, koji ističe krajem ovog mjeseca.

U toku su intenzivni pregovori o zaključenju novog sporazuma o upravljanju EPCG, čijih 57,02 odsto akcija pripada državi, a 41,75 odsto A2A.