epcg

Isplata dividende akcionarima Elektroprivrede (EPCG), u ukupnom iznosu od 55,28 miliona EUR ili 38,35 centi po dionici neto, počeće danas.

Iz EPCG su kazali da je odluka o isplati dividende, u bruto iznosu od 42,14 centi po akciji, donesena 20. avgusta na Skupštini akcionara.
Pravo na dividendu imaju akcionari koji su 20. avgusta bili upisani u spisak akcionara EPCG kod Centralne depozitarne agencije.

Izvor: MINA Business