Elektroprivreda (EPCG) nije posegla za povećanjem cijena električne energije, iako joj Zakon o energetici omogućava da ih, u slučaju poremećaja na tržištu, poveća iznad procenta propisanog odlukom Regulatorne agencije za za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN).

Na taj način je EPCG, kako tvrde njeni predstavnici, demonstrirala visok nivo društvene odgovornosti.

Iz EPCG su reagovali na navode REGAGEN-a, napominjući da se osnovna uloga regulatora u postupku formiranja cijena električne energije prema domaćinstvima i malim kupcima sastoji u obavezi sprečavanja zloupotrebe monopolskog položaja i/ili položaja dominatnog snabdjevača električnom energijom od EPCG.

„Kontrolni mehanizam koji je u nadležnosti REGAGEN-a svodi se isključivo na sprečavanja EPCG da svoje poslovanje zasniva mimo tržišnih principa, u smislu zloupotrebe dominantnog položaja na relevantnom tržištu. Pod zloupotrebom dominantnog položaja, između ostalog, smatra se nametanje neopravdanih cijena, što u prevodu znači da EPCG ne može arbitrarno odrediti cijenu koja je veća od tržišne (berzanske), odnosno, cijenu koja ne reflektuje kretanja na tržištu“, dodaje se u saopštenju.

Kako su objasnili, EPCG može formirati cijenu električne energije po tržišnim principima, kako to uostalom i predviđa član 58 Zakona o energetici, koji uvodi jasnu razliku između cijene električne energije koja se slobodno formira na tržištu i ostalih cijena i naknada koji se utvrđuju u regulatornom postupku.

„Štaviše, odlukom REGAGEN-a, a na koju se sami regulator poziva, tačkom 3 predviđeno je automatsko ukidanje predviđenih ograničenja u formiranju cijena iz tačke dva predmetne odluke, u slučaju da su ispunjeni uslovi za postojanje likvidnog tržišta. Dalje, član 249 stav 1 tačka 2 Zakona nedvosmisleno pruža mogućnost snabdjevaču, odnosno EPCG, da u slučaju poremećaja na tržištu izvrši promjenu cijena električne energije i van ograničenja iz odluke“, objasnili su iz EPCG.

Prema tome, kako tvrde, EPCG je imala i ima nesporno pravo da nakon nastupanja poremećaja na tržištu pokrene incijativu za stavljanje van snage predmetne odluke, pri čemu REGAGEN nije imao ni pravni ni činjenični osnov da takvu inicijativu ne prihvati.

Iz EPCG su rekli da, u svakom slučaju, REGAGEN nema ovlašćenja da jednostrano i meritorno odlučuje o pitanjima koja se tiču cijena koje se formiraju na slobodnom tržištu, već jedino može, kao i bilo koja druga zainteresovana strana, pokrenuti postupak pred organima nadležnim za zaštitu konkurencije ili potrošača.

„Stoga, u konkretnom slučaju, interpretacije odluka REGAGEN-a u dijelu određivanja cijena električne energije, a koje se ovih dana plasiraju u medijima, predstavljaju puku zamjenu teza u cilju dezinformisanja javnosti“, dodali su iz EPCG.

Naznačena argumentacija, kako tvrde, pruža još jedan neoborivi dokaz da je EPCG uštedjela građanima Crne Gore preko 650 miliona EUR.

„To iz razloga što uprkos drastičnom poremećaju na tržištu, koju okolnost Zakon o energetici prepoznaje kao opravdani razlog povećanja cijena iznad procenta propisanog odlukom REGAGEN-a, EPCG nije posegla za povećanjem cijena električne energije, čime je demonstrirala visok nivo društvene odgovornosti“, dodali su iz kompanije.

Iz EPCG su zaključili da izražavaju žaljenje što je jedan državni organ, koji je upravo pozvan da štiti interese potrošača, uzeo učešće u medijskoj harangi kojom se nastoji delegitimisati zakonita i poslovno odgovorna odluka organa upravljanja kompanije kojom se beskompromisno štite interesi građana Crne Gore i privrede.

Izvor:Mina