Niksic zagadjenje

Ekološki pokret ,,Ozon” upozorava  građane Nikšića da je trenutno Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3), po poslednjem očitavanju Državne mreže za monitoring kvaliteta vazduha od 10 h tačno 254, 3 µg/m3 pa se shodno savjetima Instituta za javno zdravlje preporučuje svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje vježbanjei sl.) na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha.

“Tokom cijelog dana prisutan je trend povećanih satnih koncentracija PM10 čestica i veoma smo zabrinuti za javno zdravlje, naročito zbog veoma visokih temperatura, što otežava gašenje požara. Pozivamo sve građane, a naročito osjetljive ciljne grupe, da čuvaju svoje zdravlje i prilagode aktivnosti kriznoj situaciji, poštujući preporuke relevantnih institucija. I ovom prilikom pozivamo Vladu Crne Gore da uštede u budžetu po hitnom postupku preusmjere za nabavku potrebne opreme za gašenje požara, kako bi se Službama zaštite širom Crne Gore, koje daju nadljudske napore da se spriječe katastrofe, olakšalo i spriječile dalje ekosistemske posledice”, poručili su iz EP Ozon.

Niksic zagadjenje