Nakon Nikšića, eko-energetski efikasan karavan posjetio je Plužine gdje je za učenike JU Obrazovni centar održano predavanje o energetskoj efikasnosti.
Sednjoškolci u Plužinama izračunali su svoj karbonski otisak i uvjerili se koliko toga se može preduzeti u smanjenju troškova života i očuvanju prirodnih resursa.

U nastavku projekta ”Lokalna partnerstva za bolju energetsku efikasnost”, koji sprovodi Društvo mladih ekologa Nikšić sa NVO Divlja ljepota, u holovima srednjih škola biće postavljen rol-ap sa porukama o značaju pihvatanja principa energetske efikasnosti.