mladi niksica

 

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u novembru je u odnosu na oktobar porasla 0,13 procentnih poena i iznosila je 5,81 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

„Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa je na mjesečnom nivou porasla 0,13 procentnih poena na 5,33 odsto”, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u novembru je iznosila 6,44 odsto, a nominalna 5,6 odsto.

Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u novembru su ostale nepromijenjene, pa je efektivna iznosila 23,42 odsto, a nominalna 20,5 odsto.

Efektivna kamatna stopa MFI na novoodobrene kredite na mjesečnom nivou je porasla 0,08 procentna poena na 23,8 odsto, a nominalna 0,14 procentnih bodova na 20,54 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u novembru je na mjesečnom nivou bila veća 0,02 procentna poena na 0,27 odsto.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u novembru je iznosila 5,54 procentna poena i bila je veća u odnosu na oktobar.

Izvor: Mina