Ove sedmice realizovane su dvije jezičke radionice u JU OŠ “Jovan Gnjatović” u sklopu projekta “Škola za 21. vijek”.

Radionica iz engleskog jezika realizovana je za sve učenike od VI do IX razreda 17. II 2020. godine, dok je radionica iz ruskog jezika realizovana dan kasnije. Učenici su na stranim jezicima pisali sastave o svom rodnom kraju, trudeći se da što bolje prenesu utiske na papir. Imali su podršku nastavnica Danijele Tepavčević i Miluše Žugić, koje su se trudile da pomognu učenicima u slučaju nekih poteškoća. Nastavnice su istakle da su veoma zadovoljne radovima, da su postojale sitnije korekcije, ali da je suština zadovoljena.
Učenici su pristupili veoma odgovorno zadatoj temi, trudeći se da što vjerodostojnije prikažu impresije svog rodnog mjesta.
Takođe su istakli da su dosadašnje radionice bile veoma zanimljive i poučne, što opravdava izbor teme za naš školski projekat “Na putu od matične ustanove do područnog odjeljenja”.