Dvadeset godina postojanja Centra za medicinsku genetiku i imunologiju

Webinar “Biomedicina kao sintagma kliničke i molekularne medicine na prelazu milenijuma – 20 godina medicinske genetike i imunologije i 30 godina kliničke genetike u Crnoj Gori”, u organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Kliničkog centra Crne Gore i Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održan je danas u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Kako je saopšteno iz Kliničkog centra, uvodnu besjedu imali su akademik Goran Nikolić, predsjednik Odbora za medicinu CANU, Marina Ratković, medicinska direktorica KCCG i Aneta Bošković, prodekanica za nauku MFUCG.
Skup je upriličen povodom 20 godina postojanja Centra za medicinsku genetiku i imunologiju (CMGI) i 30 godina kliničke genetike u Crnoj Gori, kazala je Olivera Miljanović direktorica CMGI KCCG.
“Naziv skupa je ujedno i naša poruka da prenesemo 20 godina našu dugu intenciju, objedinjenja kliničke i laboratorijske medicine”, istakla je Miljanović.
Na skupu su učestvovali, pored crnogorskih stručnjaka koji su prikazali dvadesetogodišnji razvoj i razvojni put i ono što danas CMGI može i radi i na koji način ostvaruje, i istaknuti stučnjaci iz pet evropskih zemalja iz oblasti genomske medicine.
Skup je organizovan kao telekonferencija, a podnesena su sljedeća izlaganja:
Olivera Miljanović, Medicinski fakultet UCG, Klinički centar Crne Gore: Translacija biomedicine u kliničku praksu i medicinu u Crnoj Gori;
Tamara Jovićević, Klinički centar Crne Gore: Imunološka dijagnostika u Crnoj Gori;
Slađana Teofilov, Klinički centar Crne Gore: Medicinska genetika – 20 godina rada;
Jelena Jovanović, Klinički centar Crne Gore: Trideset godina kliničke genetike u Crnoj Gori;
Borut Peterlin, Klinički institut za genomsku medicinu, Medicinski fakultet UKC Ljubljana: Genomska dijagnostika u identifikaciji rijetkih bolesti;
Ivana Novaković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Neurogenetičko testiranje u kliničkoj praksi – naša iskustva i saradnja sa Crnom Gorom;
Ivana Kavečan, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu: Služba za medicinsku genetiku u Novom Sadu i retke bolesti;
Zvonko Magić, Akademija medicinskih nauka SLD, Nacionalni komitet za bioetiku UNESCO-ve komisije Srbije: Doprinos molekularne genetike dijagnostici i lečenju onkoloških pacijenata;
Srđan Đurović, Odjeljenje za medicinsku genetiku, Ullevål Univerzitetski klinički centar NORMENT center of excellence (Norwegian Centre for Mental Disorders Research): Funkcionalna translacijska istraživanja kompleksnih poligenskih bolesti – „from bench to bedside“.
Izvor: CDM