Dušan Subotić (10.00) proglašen je za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) za tekuću studijsku godinu 2022/23. Smatra da je ova nagrada potvrda svih njegovih dosadašnjih priznanja ostvarenih iz oblasti fizike, počev od osnovne škole, sve do danas.
“Takođe, predstavlja i lično zadovoljstvo saznanjem da je moj izbor profesije pravi”, rekao je student.
Svima koji žele da upišu Prirodno-matematički fakultet poručuje da upravo tu mogu da steknu potrebno teorijsko i praktično znanje iz oblasti za koje su zainteresovani.
“Uz dosta uloženog truda, to je siguran put ka uspješnom obrazovanju”, dodao je Dušan.
Smatra da je njegov uspjeh zasnovan, prvenstveno, na talentu i ljubavi prema prirodnim naukama, posebno fizici.
“Samim tim, uloženi rad i posvećenost su bili sredstvo za ostvarivanje velike želje za produbljivanjem znanja. Sve moje aktivnosti iz ostalih sfera interesovanja odvijale su se paralelno sa ovim navedenim, pa smatram da nekih većih odricanja nije bilo”, kazao je on.
Od aktivnosti na fakultetu koje su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina, ističe predavanja, laboratorijske vježbe, ali i samostalan rad.
“Takođe, moram istaći da sam angažovan na Ljetnjoj i Zimskoj školi nauke na Ivanovim koritima, u organizaciji Fondacije PRONA, kao asistent na praktikumu fizike i mentor mlađim učesnicima. Te aktivnosti su mi omogućile da se okušam u vještini prenošenja svojih znanja drugima”, riječi su najboljeg studenta.
Kada je riječ o planovima za budućnost u profesionalnom smislu, Dušan kaže da su oni usmjereni ka realizaciji svih zadataka koji vode do ostvarivanja glavnog cilja – završetak osnovnih studija sa dosadašnjim uspjehom.
“Planiram da nastavim školovanje u inostranstvu, ali još uvijek ne znam koja će to destinacija biti. Ovu studijsku godinu iskoristiću za aktivno ramišljanje o budućem stručnom usavršavanju i, u skladu sa mogućim opcijama, donijeti odluku”, završio je on.