Tužbeni zahtjev Nikšićanina Vasilija Durutovića kojim je od Dnevnih novina i urednice ovog lista Jasmine Muminović tražio naknadu nematerijalne štete od tri hiljade eura zbog povrede časti i ugleda odbijen je, prenosi CDM.

Tu odluku donio je sudija Osnovnog suda u Podgorici Radovan Vlaović koji je naložio Durutoviću da na ime troškova postupka isplati po 714 eura obijema stranama.

U tužbenom zahtjevu, koji je sud odbio kao neosnovan, navodilo se da mu je šteta pričinjena tekstom „Provjerava se više od 50 osoba”, koji je, bez navoda autora, objavljen u Dnevnim novinama 29. 10. 2015. godine.

U spornom članku Durutović je predstavljen kao član redarske službe, koju je formirala Nova srpska demokratija krajem 2015. godine. Tužbom su obuhvaćeni i tekstovi “Partijska policija u rukama tužilaštva” i “Redari Fronta osuđivani 70 puta”, objavljeni tokom 2016. godine, u kojima se ovaj Nikšićanin dovodi u vezu sa Sedmim bataljonom.

Muminović je ranije pred sudom objasnila da je tema o redarskoj službi, o kojoj je kasnije izvještavala, od javnog značaja, te da je saznanja temeljila na nezvaničnim informacijama dobijenim od istražnih organa. Njenom iskazu je sud poklonio punu vjeru navodeći da je jasan i logičan, a zaključuje i da je „uložila razumne napore u provjeravanju činjenica prije njihovog objavljivanja“. Osim toga, presudom je utvrđeno da je riječ o temi od opšteg interesa.

Cijeneći težinu navoda u spornom tekstu, sud nalazi da bi se oni mogli okarakterisati kao uvredljivi samo ako bi se utvrdilo da je njihov jedini i glavni cilj iznošenje uvredljivih tvrdnji na račun tužioca što, kako se navodi, u konkretnom nije slučaj.

Naime, u tekstu „Partijska policija u rukama tužilaštva“ Durutović se pominje u kontekstu bivšeg pripadnika Sedmog bataljona, te da je prisustvovao protestima DF-a kao pripadnik službe obezbjeđenja što, kako se navodi u presudi, ni sam tužilac nije sporio. U tekstovima se uz Sedmi bataljon dodaje epitet „ozloglašeni“ što, prema ocjeni suda, nijesu navodi podobni da prouzrokuju trpljnje duševnih bolova.

Kada je u pitanju tekst „Redari Fronta osuđivani 70 puta“, sud je ocijenio da je riječ o senzacionalističkom naslovu, ali da se u smislu ranije osuđivanosti ne pominje tužiočevo ime. A kada je u pitanju informacija o postojanju masovne grobnice Albanaca na sjeveru Crne Gore, ubijenih od strane pripadnika Sedmog bataljona, koji se pominju u tekstu, a koje je Durutović doživio kao posebno uvredljive, sud je utvrdio da te informacije nijesu napisane kao nesumnjive.

Sud je u konačnom zaključio da je riječ o istraživačkom i kritičkom novinskom tekstu koji se bavio temom od javnog značaja, te da nema mjesta dosuđivanju nematerijalne naknade za povredu časti i ugleda.