U sali Skupštine opštine Nikšić održana je četvrta javna rasprava za Nacrt državnog plana upravljanja otpadom Crne Gore za period 2023–2028, sa pratećim izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević zahvalio se resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma što je, na inicijativu naše opštine i Ekološkog pokreta “Ozon”, održana rasprava i u Nikšiću, uzimajući u obzir značaj teritorijalno najveće crnogorske opštine u uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom.

“Ovo je veoma bitna tema za nas. Imamo mnogo problema u ovoj oblasti. Pokrenuli smo neke preduslove da se ti problemi riješe, i ja se nadam da će ovaj državni plan, koji će biti donesen, biti dio rješenja mnogih od tih problema“, naglasio je Kovačević.

Aleksandar Duborija, član tima koji je izradio Nacrt državnog plana upravljanja otpadom (DPUO) 2023–2028. godine, ističe da on predstavlja strateško planiranje Crne Gore za održivo upravljanje otpadom i jedan je od prioriteta na putu pristupanja Evropskoj uniji, sa ciljem zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

“Vizija državnog plana upravljanja otpadom jeste da se do 2028. godine obezbijedi tranzicija Crne Gore na ekološku održivu cirkularnu ekonomiju, otpornu na klimatske promjene, i pružanje primjerenih usluga upravljanja otpadom građanima Crne Gore“, rekao je Duborija.

Marjan Mihalov, međunarodni stručnjak za evaluaciju, istakao je da će implementacija državnog plana donijeti značajne i dugoročno pozitivne uticaje na stanovništvo i životnu sredinu, ali je malo vjerovatno da će se navedeni izazovi moći prevazići u narednih šest godina, dodajući da je racionalniji vremenski okvir od 10 do 15 godina.

Nakon prezentacije predmetnih dokumenata, omogućena je diskusija sa zainteresovanom javnošću i potencijalnim investitorima, koji su pokazali spremnost za ulaganje u oblast upravljanja otpadom na teritoriji opštine Nikšić.

Projekat je finansiran iz Opšteg budžeta Evropske unije i period implementacije projekta je dvije godine – do decembra tekuće godine.