Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da je za sjutra predviđena prodaja 10 odsto akcija Elektroprivrede i predlaže da ih kupi država po znatno povoljnijoj cijeni.

On je podsjetio da je na sjednici 13. septembra donijeta odluka vezana za proces prodaje 10 odsto akcija Elektroprivrede na berzi. Kazao je da se te akcije moraju u određenom roku otuđiti od Elektroprivrede prodajom na berzi ili poništavanjem.
“Imajući u vidu zaključke da Vlada može donijeti odluku o kupovini akcija, ovdje se sada donosi odluka o kupovini akcija u iznosu do 15 miliona eura”, kazao je Damjanović i dodao da bi se odmah nakon odluke pristupilo realizaciji proceduralnih radnji.
Smatra da bi bila šteta za EPCG da se zbog likvidnosti otuđe akcije društva u kojoj je država vlasnik 80 odsto.
“Zato postoji potreba da država, ukoliko je to moguće, sa 15 miliona eura otkupi do 28 odsto ponuđene cijene akcija imajući u vidu da je ovo mnogo niža cijena nego što je procijenjeno”, kazao je on.
On je objasnio da kupovinom akcija država neznatno uvećava vlasništvo, sada već blizu 100 odsto.
“Ako neko ima dilema u vezi sa ovim poslom, ovo je legalan, zakonit posao kojim država uvećava likvidnost preduzeća, zatim država onemogućava da se pokavi neki kupac koji bi kupio 10 odsto, ušao u vlasničku strukturu, bord direktora i možda ograničavao odluke države”, kazao je Damjanović.
Dodao je da je ovo način da se utiče na bilans EPCG jer bi poništavanjem, akcija defakto indirektno državi bila nanesena šteta.
Ministar odbrane Raško Konjević kazaop je da ne bi želio da iza ove odluke stoji skriveni posao iako postoje čvrsti razlozi da podrži predlog.
Damjanović je kazao da Vlada donošenjem odluke zaokružuje svoj posao, a da EPCG snosi posljedice za sve naredne postupke.
Ministar Ervin Ibrahimović koji je jedini izdvojio mišljenje kazao je da bi bio srećan da država kupuje akcije, ali ako ima novca.
Potpredsjednik Vlade Vladimir Joković kazao je da je najveći problem nedonošenje odluka.
Konjević je predložio jedan od zključaka da se zadužuju ministarstva, da se donese izvještaj o poslovanju EPCG.
“Bojim se da nemamo jasnu sliku o stanju u EPCG,a vlasnici smo. A s druge strane mislim da oni koji u naše ime upravljaju tom grupom nijesu u stanju da donose odluke koje korespondiraju trenutnom stanju. Onda bi nam to dalo mogućnost da damo smjernice za određene transakcije”, objasnio je Konjević i kazao da su neophodne precizne informacije.
Damjanović je prihvatio dodatni zaključak Konjevića i kazao da će za narednu sjednicu prikupiti sve informacije energetskih kompanija u državi.
“Da sam bio uključen od početka u ovu priču zasigurno bih i ja podigao ruku. Uzdržam sam jer je cijeli proces vođen bez resornog ministra”, rekao je Ibrahimović.
Na dnevnom redu je 10 tačaka.
  • Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
  • Predlog uredbe o dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
  • Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine
  • Predlog odluke o izmjeni Odluke o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore
  • Predlog odluke o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godina
  • Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija, za period od 10. februara 2022. do 23. juna 2022. godine
  • Predlog dopune Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu
  • Izvještaj o radu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja za 2021. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2021. godinu
  • Informacija o obezbjeđivanju sredstava za izvođenje zamjenskih i dodatnih radova na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće zgrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Izvor: rtcg.me