Mladi NikšićaValorizovati ekoturistički potencijal Nikšića

 

NVO Društvo mladih ekologa u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Divlja ljepota iz Plužina realizuje projekat „Lokalna partnerstva za bolju energetsku efikasnost”.
Projekat se finansira kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava.
Jedna od aktivnosti, koja se realizuje u Nikšiću, je „Predavanje o kuvanju direktno pomoću solarne energije bez prethodnog pretvaranja u električnu energiju”.
Predavanje sa teorijskim i praktičnim dijelom biće održano u četvrtak, 20.10.2022. godine u Hotelu Yugoslavia u Nikšiću, sa početkom u 11 h.