Mladi Nikšića

Na nestašicu vode na području Slanog jezera pored Nikšića predstavnici Društva ekologa gledaju kao posledicu male količine atmosferskih padavina ali i ispuštanja vode za potrebe proizvodnje električne energije u Perućici.

„EPCG gazduje vodama u smislu proizvodnje električne energije i može im biti da ispuštaju kad i kako hoće. Nije prva godina da je ovakvo stanje na Slanom jezeru. I ranijih godina su bile slične situacije pa i gore. Mi smo odavno prisutni i na Slanom i na Krupcu i ovo nam nije iznenađenje“, kazao je Miodrag Karadžić iz Društva mladih ekologa Nikšića i dodaje da im ni vodostaj na Krupcu u junu nije bio iznenađenje.
On navodi da prema poslednjim informacijama sa kojima raspolažu kota vode na Slanom jezeru je bila 607,16 metara, a ekološki minimum je 605 metara po ribolovnoj osnovi, kada voda jezera dolazi na površinu od 218ha.
„Ekološki posmatrano, trenutno stanje je veliki problem za ekosistem jezera i opstanak ribljeg fonda u njemu koje je osim ugroženosti usled malog vodostaja ugroženo i sa aspekta nelegalnog izlova ribe i nepostojanja braža. Ovo je jedan od razloga zbog kojih ja i volonteri Društva mladih ekologa ove jeseni dosta boravimo na Slanom jezeru i pratimo situaciju. Zajedno sa kolegama iz SRK Nikšić radimo na zaštiti ribljeg fonda, a Slano je ovih dana predivno zbog velikog broja migratornih ptica. Prije deset dana smo, između ostalih, vidjeli bijelu rodu u predjelu Kusida što je svakako važno za istaći, jer ih do ove godine dugo vremena nije bilo na Slanom jezeru“, naglasio je Karadžić.

Prema njegovim riječima, treba naći modele da se odgovornije gazduje vodama Slanog jezera, a kada su u pitanju sušni periodi kao ovogodišnji naći rešenje da bude više vode u jezeru i da se ne razmišlja samo o ekonomskoj dobiti.