Turistička organizacija Nikšić (TO) u saradnji sa MFI Alter modus po drugi put organizuje Septembarski bazar domaćih proizvoda. Svečano otvaranje bazara je 08. septembra u 12 časova na Trgu slobode.

Program Bazara sačinjava izložba likovne radionice i nastup dječijeg hora OŠ “Milija Nikčević”, nastup Šante Pante i muzički program “Remake band”.
Bazar će biti realizovan na Trgu slobode od 08. do 10. septembra uz učešće 40 izlagača.

Aktivnost je podržana u okviru Projekta “Promovisanje ekonomske diversifikacije u ruralnim područjima jugoistočne Evrope (SEDRA II) – izgradnja kapaciteta lanaca vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom turizmu kroz promovisanje mogućnosti zapošljavanja“, koji sprovodi SWG u partnerstvu sa GIZ.