Skupština

Obrazac za davanje mišljenja organizacija civilnog društva skupštinskim radnim tijelima dostupan je na internet stranici Skupštine, u dijelu Građani, saopšteno je iz parlamenta.

Time se, kako su kazali, nastoji dodatno ojačati otvorenost i javnost rada Skupštine i ohrabriti interesovanje građana za njen rad.
“Transparentnost i otvorenost zakonodavne vlasti važni su preduslovi za veće učešće građana u procesu donošenja odluka i praćenju političkih i društvenih procesa. Pozitivni efekti uključenosti
civilnog društva, s druge strane, ogledaju se u obezbjeđivanju povratnih informacija o rezultatima sprovođenja politika i reformi, javnoj kontroli rada Parlamenta i pružanju uvida iz ugla civilnog društva o praćenju sektorskih politika, posebno u okviru procesa integracije u Evropsku uniju”, rekli su u Skupštini.
Oni podsjećaju da zainteresovani, u skladu sa Poslovnikom, mogu da učestvuju na sjednicama radnih tijela, po pozivu, odnosno po njihovom zahtjevu, uz saglasnost predsjednika odbora.
“Ostavljena im je mogućnost da radnom tijelu dostave mišljenje u vezi sa određenim pitanjima koja su predmet razmatranja od strane radnog tijela. Pomenuti obrazac za davanje mišljenja organizacija civilnog društva se može koristiti za lakšu komunikaciju između organizacija civilnog društva i radnog tijela. Pozitivni efekti uključenosti civilnog društva ogledaju se u obezbjeđivanju povratnih informacija o rezultatima sprovođenja politika i reformi, javnoj kontroli rada Skupštine i pružanju uvida iz ugla civilnog društva o praćenju sektorskih politika, posebno u okviru procesa integracije u Evropsku uniju”, naveli su predstavnici parlamenta.
Kako dodaju, to je još jedna u nizu aktivnosti koja ima za cilj da doprinese daljem unapređenju i jačanju saradnje između Skupštine i civilnog sektora.
Izvor: CDM