Most na Tari

Narodna republika Kina doniraće Crnoj Gori preko sedam miliona eura za dugo najavljivanu rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari, koji je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija u Crnoj Gori, prenosi China Radio International online.

-Na osnovu ispoljenog interesovanja kineske strane o spremnosti za doniranje sredstava za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari, koji je turistička i arhitektonska atrakcija i koji je građen u periodu od 1938. do 1940. godine, Vlada Crne Gore, uz zahvalnost, prihvata da se pomenuti most rekonstruiše bespovratnim sredstvima Vlade NR Kine. U cilju stvaranja pretpostavki za realizaciju doniranih sredstava za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari, do sada je zaključeno nekoliko akata, a posljednji koji se zaključuje u cilju stvaranja pretpostavki za početak izvođenja radova na terenu je Ugovor o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine – navela je crnogorska strana.
U informaciji koju je objavila crnogorska Vlada, navedeno je da je procijenjena vrijednost donacije i troškova oko sedam miliona eura, a da je plan da se rekonstrukcija realizuje do kraja 2021. godine.
– Potpisivanjem predmetnog Ugovora o donaciji, Vlada NR Kine će pomoći očuvanje Projekta kojiima poseban značaj u kulturološkom i turističko-promotivnom smislu za Crnu Goru – navedeno je u Vladinoj informaciji.
Ugovor o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine se zaključuje između Vlade Crne Gore koju zastupaju Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Uprava za saobraćaj, sa jedne strane kao korisnika sredstava, i Vlade NR Kine koju zastupa Agencija za međunarodnu ekonomsku saradnju Ministarstva trgovine NR Kine, sa druge strane kao donatora.
Plan je da se rekonstrukcija crnogorskog bisera, izvrši tako što će biti osigurana puna funkcionalnost, bezbjednost i dugotrajnost radova, i na način koji neće remetiti životnu sredinu i priznate kulturne vrijednosti mosta.
Ugovorom je predviđeno da Kineska strana osigura potreban broj članova administrativnog osoblja, inženjersko-tehničkog osoblja i radnika, za organizaciju izgradnje i upravljanja Projektom u Crnoj Gori
Tokom rada u Crnoj Gori, kinesko osoblje imaće pravo na slobodne dane za državne praznike koje su unaprijed najavile crnogorska Vlada i kineska Vlada.
U slučaju povreda na radu, nesreća, bolesti ili smrti, Kineska strana odgovorna je za rješavanje svih posljedica, a crnogorska strana će pružiti potrebnu podršku i pomoć u skladu s važećim propisima, procedurama i standardima.
Kinesko osoblje će se, kako je predviđeno ugovorom, pridržavati važećih crnogorskih zakona i propisa tokom službe u Crnoj Gori.
-Crnogorska strana će osigurati potrebnu logističku podršku i pomoć za ulazak i izlazak iz zemlje, njihov rad i pribavljanje potrebnih dozvola i odobrenja u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom, dok sve pripadajuće naknade i troškove snosi Kineska strana u skladu sa zakonima i propisima Crnogorske strane i tarifama koje utvrđuju nadležni državni organi – navodi se u Ugovoru.
Smješten između sela Budečevica i Trešnjca, na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, nalazi se most koji spada među najveće i najlepše saobraćajne objekte u svijetu. Most na Đurevića Tari, koji se uzdiže nad kanjonom istoimene rijeke, jedna je od najposjećejnijih atrakcija u Crnoj Gori.
Veliki betonsko-lučni most projektovao je jedan od najvećih građevinskih stručnjaka Kraljevine Jugoslavije, Mijat S. Trojanović. Građen je u periodu od 1938. do 1940. godine. Kada je završen, bio je najveći drumski most od armiranog betona u Evropi i jedan od nekoliko najvećih i najljepših saobraćajnih objekata ove vrste u svijetu.
Izvor: Antena M