Poslanici su usvojili Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim je ljekarima koji rade u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država, omogućen rad i u privatnom sektoru, odnosno u ustanovama čiji je osnivač drugo pravno lice.

Ljekari će moći da rade kod privatnika, ali uz prethodno mišljenje direktora državne ustanove u kojoj rade i saglasnost ministra.

Prihvaćen je amandman Pozitivne Crne Gore na član 98 Zakona, kojim je ljekarima koji rade u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država, omogućen rad i u privatnom sektoru, odnosno u ustanovama čiji je osnivač drugo pravno lice.

Potpisnici amandmana su bili poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja.

Iz Pozitivne su pojasnili da se tim rješenjem otklanjanju opasnosti da najbolji ljekari ne budu dostupni u državnom sektoru jer bi se morali odlučiti da li im je poslodavac država ili privatnik, a time bi i rizik njihovog odlaska iz državnog sektora bio veći.

To rješenje ne isključuje mogućnost dopunskog rada ljekara u ustanovama u kojima rade, čime ni po tom osnovu neće biti diskriminisani, bez obzira u kom dijelu zdravstvenog sistema radili.

Tim zakonom predviđeno je da direktore zdravstvenih ustanova na predlog ministra zdravlja bira Vlada, računajući i Fonda za zdarsvtveno osiguranje, osim Kliničkog centra i Instituta za javno zdravlje.

Upravni odbori biće obavezni organi samo u Kliničkom centru Crne Gore i Institutu za javno zdravlje.

Novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti nakon amandmana poslanika SNP Snežane Jonice, omogućena je ishrana u skladu sa vjerom u svim zdravstvenim ustanovama.

Ministar Budimir Šegrt je prihvatio takvo rješenje u zakonu, čime su, kako je rekla Jonica, svima omogućena ista prava za ishranu tokom liječenja.

Poslanici su usvojili i Zakon o zdravstvenom osiguranju. Njegova najvažnija novina je da država refundira porodiljama cjelopupno trudničko odsustvo kod poslodavca.