Dodijeljeni higijenski paketi RE populaciji

Centar za romske inicijative dodijelio je higijenske pakete u vrijednosti od 3.200 eura na teriitorijama tri opštine: Nikšić, Podgorica i Berane.

U cilju prevencije i suzbijanja pandemije COVID 19, paketi su podijeljeni u 172 romska i egipćanska domaćinstva. Realizacija aktivnosti odvija se u okviru projekta ”Suzbijanje širenja i ublažavanje najtežih negativnih posljedica pandemije COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na zapadnom Balkanu”, finansijski podržane od donatora Njemačko ministarstvo spoljnjih poslova, uz agenciju za implementaciju resursa CARE International Balkans.
Centar za romske inicijative dodijelio je higijenske pakete
Centar za romske inicijative dodijelio je higijenske pakete
Centar za romske inicijative dodijelio je higijenske pakete
Centar za romske inicijative dodijelio je higijenske pakete