pojašnjenje mjera

Danas su odlukom Ministarstva zdravlja donešene nove mjere koje su dodatno pojašnjene na sajtu Ministarstva i one će važiti od sjutra do 24. marta.

Zabranjuje se ulazak i izlazak građanima sa teritorija Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Budva, Tivat, Nikšić, Plužine, Herceg Novi, Ulcinj, Bar, Kotor, Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac osim radi:
– obavljanja redovnih radnih zadataka, na osnovu potvrde poslodavca;
– ostvarivanja zdravstvene zaštite, na osnovu medicinske dokumentacije;
– njege lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;
– putovanja studenata od mjesta prebivališta do sjedišta ustanove visokog obrazovanja, na osnovu potvrde te ustanove, odnosno uredno popunjenog i ovjerenog indeksa;
– održavanja ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom;
– prevoza poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, uz rješenje organa državne uprave nadleđžnog za poslove poljoprivrede, odnosno organa uprave nadležnog za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;
– prevoza vlasnika poljoprivrednog zemljišta i članova njegovog porodičnog domaćinstva do mjesta u kome se zemljište nalazi, radi obrade i proizvodnje hrane za sopstvene potrebe, uz list nepokretnosti/posjedovni list i potvrdu, koju treba popuniti, preuzeti i odštampati sa sajta Instituta. Kontrolu boravka na adresi datoj u potvrdi vrši organ uprave nadležan za poslove policije; – prevoza lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, akvakulturu, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolovi/ili akvakulturu, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo.
POSEBNE MJERE U OPŠTINAMA HERCEG NOVI, ULCINJ I NIKŠIĆ
Zabranjeni su javni skupovi na otvorenom i zatvorenom. – Dozvoljen je rad marketa, supermarketa, hipermarketa i zelenih pijaca, specijalizovanih prodavnica ili kioska za prodaju hleba, pekarskih proizvoda i kolača, štampe, sredstava za zaštitu bilja, sjemena i danog materijala poljoprivrednog bilja ili pogrebne opreme, kao i benzinskih stanica i prodavnica za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica,
– Za goste hotela obroci se serviraju u njihovim sobama uz zabranu korišćenja zajedničkih prostorija za odmor i rekreaciju (bazeni, spa centri, saune, teretane, TV sale i slično).
– Dozvoljeno je pripremanje i izdavanje hrane, osim napitaka (kafa i dr.) po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca i rješenje, odnosno ugovor o radu.
– Zabrana rada automata (prodaja hrane, pića, kafe i drugih napitaka) u okviru benzinskih
stanica i drugih prostora;
– Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i objekata koji posluju hranom da uklone mobilijar ili na drugi način onemoguće njegovo koriščenje, tokom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
– Prava iz socijalne i dječje zaštite koja su utvrđena na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite, korisnici nastavljaju da koriste do početka rada ovih komisija, kada će se ispitati osnovanost korišćenja ovih prava.
POSEBNE MJERE U OPŠTINAMA PODGORICA, CETINJE, KOTOR , PLUŽINE, BAR, PLJEVLJA,BUDVA, TIVAT, BIJELO POLJE, MOJKOVAC Dozvoljeno je pripremanje i izdavanje hrane, osim napitaka (svih vrsta kafa i dr.) po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca i rješenje, odnosno ugovor o radu.
Dozvoljeno je korišćenje hotelskih restorana samo za goste hotela u periodu od 7 do 18h.
Zabrana rada automata (prodaja hrane, alkoholnih i bezalkoholnih pića, svih vrsta kafa i drugih toplih i hladnih napitaka) koji se nalaze u okviru benzinskih stanica, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, državnih organa, organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave, na trgovima i drugim zatvorenim i otvorenim javnim prostorima;
Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i objekata koji posluju hranom da uklone mobilijar ili na drugi način onemoguće njegovo koriščenje, tokom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti.