dječiji dodatak

Skupština je danas usvojila izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje predviđaju uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu do navršene šeste godine. Dječji dodatak će iznosti 30 eura. Primjena tog zakona počeće od 1. oktobra.

Predlog je podržao 41 od 42 prisutnih poslanika, dok je jedan poslanik bio uzdržan. Nije usvojeno više amandmana poslanika Socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije.
Za učenike osnovnih škola biće obezbijeđeni besplatni udžbenici.
Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao je da se radi o velikoj pobjedi za sve u Crnoj Gori.
“Ovo je jedan od najvećih uspjeha Građanskog pokreta URA i moj lično od kada sam u politici. Naša borba za dječje dodatke traje još od 2015. godine. Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo ovu pobjedu za djecu i roditelje u Crnoj Gori. Nemamo vremena da čekamo. Idemo naprijed”, naveo je Konatar na Tviteru.
Povećanje minimalne zarade
Usvojene su i izmjene Zakona o radu, koje predviđaju povećanje minimalne zarade sa 222 na 250 eura. Nisu prihvaćeni amandmani SDP-a i SD na taj akt. I novi iznos minimalne zarade će se primjenjivati od 1. oktobra
Poslanici su danas usvojili i izmjene zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.
Usvojene su i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Ti zakoni će zbog razloga hitnosti stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.
Skupština je usvojila i izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o radu, izmjene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Usvojen je i predlog Zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.
Skupština nije prihvatila izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2020. godinu, dok je prihvaćen izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2020. godinu.
Skupština je prihvatila izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2019. i 2020. godinu i godišnji izvještaj nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019.godinu.
Parlament nije prihvatio izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2019. i 2020. godinu, kao ni Izvještaj o stanju ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2019. i 2020. godinu.
Izvor: Vijesti