Prodekan za nastavu na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, doc. dr Bojan Mašanović imenovan je za novog rukovodioca CEEPUS mreže pod nazivom “Obrazovanje, obuka i istraživanje u multidisciplinarnoj oblasti sportskih nauka” (Education, Training and Research in the multidisciplinary field of Sport Sciences).

“Već šest godina Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore je rukovodilac predmetne mreže u okviru CEEPUS programa, u kojoj, pored Univerziteta Crne Gore, participira još 12 univerziteta, i to univerziteti u Ljubljani, Zagrebu, Splitu, Sarajevu, Mostaru, Novom Sadu, Suceave, Prištini, Tetovu, zatim Masarik univerzitet iz Brna, Univerzitet za sportske nauke iz Budimpešte i Univerzitet Primorska iz Kopra”, ističe Mašanović i dodaje da je važno naglasiti da predmetna mreža predstavlja jedinu CEEPUS mrežu u cijelom sistemu koja se rukovodi od strane visokoškolske institucije u Crnoj Gori, što daje poseban značaj poziciji na koju je postavljen, navodi on, ali zahtijeva i recipročnu odgovornost sa kojom će se morati nositi u predstojećem periodu.

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je srednjeevropski program sa sjedištem u Beču, u Austriji, koji obezbjeđuje stipendije za mobilnost studenata osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija i za univerzitetske profesore za studijski boravak, kurseve jezika, intenzivne kurseve (ljetnje škole i obuka mladog nastavnog kadra) i studentske ekskurzije u nekoj od zemalja članica CEEPUS programa, sa osnovnim ciljem unaprjeđenja obrazovanja na visokoškolskim institucijama.