Prema saopštenjima izvrsnog direktora EPCG-Solar-gradnje Ranka Vuksanovica,u okviru projekta Solari 3000+ da sad je za 200 domacinstava izvedena ugradnja solarnih elektrana ukupne snage jedan megavat (MW)

On je Vijestima kazao da kada se kompletan projekat završi biće proizvedeno 45 hiljada megavat sati (MWh) na godišnjem nivou, što će, prema cijenama električne energije za narednu godinu, donijeti godišnji prihod od više miliona EUR.
“Izmjene zakona, kojima su se pojednostavile procedure u opštinama, doprinijele su da se realizacija projekta odvija svakim danom brže i efikasnije. Tako je već sada na terenu dnevno prisutno više od 20 ekipa inžinjera i montera koji vrše ugradnju solarnih elektrana širom Crne Gore”, rekao je Vuksanović.
On je naveo da do kraja godine očekuju da će biti postavljeno solarnih elektrana instalisane snage od 1,5 MW kod domaćinstava i devet MW kod privrednika.
Kompaniju EPCG-Solar-gradnja je za potrebe sprovođenja projekta ugradnje solarnih panela formirala Elektroprivreda (EPCG) prije godinu, a ona, prema riječima Vuksanovića, sada zapošljava 340 osoba.
”Ugradnja jednog MW solarnih panela oslobađa električnu energiju u korist EPCG koja po trenutnim cijenama na berzi iznosi oko milion EUR na godišnjem nivou, s tendencijom rasta u narednoj godini. To znači da ćemo u narednoj godini ostvariti takve prihode koji će pokazati potpunu rentabilnost ove firme, a da ne govorimo o tome da smo stvorili uslove za dugoročne finansijske benefite za kompaniju i cjelokupno društvo”, kazao je Vuksanović.
On je naveo da je u kompaniji sistematizovano 565 radnih mjesta od kojih je trenutno popunjeno 319 s ugovorima na određeno vrijeme, dok je njih 21 zasnovalo stalni radni odnos.
”Budžet kompanije za ovu godinu iznosi 3,5 miliona EUR. Prema posljednjem presjeku, ostvareni prihodi su oko 371,5 hiljada EUR, dok ukupni rashodi iznose oko 1,7 miliona EUR i najvećim dijelom se odnose na troškove tehničkog opremanja kompanije, obuku zaposlenih, isplata zarada i pripadajućih poreza i doprinosa za zdravstveno osiguiranje zaposlenih”, objasnio je Vuksanović.
On je dodao da, ipak, ne treba suditi prema trenutnom odnosu prihoda i rashoda, jer se prihodi i benefiti od instaliranih solarnih panela tek očekuju.
Na pitanje kolika će biti očekivana proizvodnja električne energije kada se postavi sada planiranih 3,5 hiljada pane, Vuksanović je odgovorio da će, po završetku projekta biti proizvedeno 45 hiljada MWh na godišnjem nivou, što će, prema cijenama električne energije za narednu godinu, donijeti veliki godišnji prihod od više miliona EUR.
“Trenutna cijena jednog MWh električne energije na berzi dostiže i do 500 EUR”, dodao je Vuksanović. Izvor:MINA-BUSINESS