Uprava za šume obavijestila je građane da je rok za predaju zahtjeva za sječu u privatnim šumama za narednu godinu najkasnije do 1. decembra.

 

Iz Uprave za šume saopštili su da se, u skladu sa Zakonom o šumama, godišnji plan gazdovanja privatnim šumama priprema na osnovu zahtjeva za sječu šume u privatnoj svojini, koje vlasnici podnose najkasnije do 1. decembra tekuće za narednu godinu.

 

„Kako se sječa šume u privatnoj svojini može vršiti samo na osnovu rješenja kojim se dozvoljava sječa, ovim putem obavještavamo građane da ispoštuju zakonski rok i zahtjeve za sječu blagovremeno dostave Upravi za šume“, kaže se u saopštenju.

 

Navodi se da svi koji ne dostave zahtjeve na vrijeme neće ući u godišnji plan gazdovanja privatnim šumama za narednu godinu, zbog čega neće moći da sjeku šumu u privatnoj svojini. Iz Uprave su kazali da zahtjev za sječu šume u privatnoj svojini vlasnici podnose zajedno sa dokazom o svojini područnim jedinicama Uprave za šume, gdje mogu preuzeti obrazac zahtjeva. Kako su naveli, ukoliko postoji više vlasnika šumske parcele, potrebno je dostaviti ovjerenu saglasnost svih ostalih suvlasnika, kako bi zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava sječa u privatnoj šumi bio validan i prihvaćen. Iz Uprave za šume su rekli da u protivnom, bez ovjerene saglasnosti suvlasnika, zahtjev neće biti prihvaćen.

 

„Uprava za šume obavještava građane da, kao i prethodnih godina, u skladu sa Zakonom o šumama, kojim su definisani način i uslovi obezbjeđivanja drvetom stanovništva u ruralnim područjima za sopstvene potrebe, mogu predati zahtjev za davanje drveta iz šume u državnoj svojini, u vidu ogrijevnog i tehničkog drveta“, navodi se u saopštenju.

 

Iz Uprave za šume kazali su da će nakon analize zaprimljenih zahtjeva i zakonskih procedura uz saglasnost Vlade, ti zahtjevi biti realizovani u toku naredne godine, a u skladu sa godišnjim programom gazdovanja šumama za narednu godinu i izvođačkim projektima.

 

Izvor: Mina biznis