Dnevni centar za djecu sa teškoćama u razvoju 15.11.2022 godine potpisao je Memorandum o saradnji sa NVO „Ljubav za ljubav“, koju zastupa Sara Bero, kao još jedan primjer jačanja međusektorske saradnje u cilju zajedničkog djelovanja na unaprijeđenju položaja djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Kako ističu, nadaju se da će u budućoj saradnji sa NVO “Ljubav za ljubav” zajednički realizovati obostrane zamisli koje se tiču unaprijeđenja položaja djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.