Nastojanje Dnevnog centra da u postojeće aktivnosti uvrsti što više različitih u cilju unaprijeđenja položaja svojih korisnika i njihovog većeg uključivanja u društvenu zajednicu, pokazuje još jedan potpisan Memorandum o saradnji. Tako je u petak, 17.03. potpisan Memorandum o saradnji sa JU Nikšićko Pozoriste. Osim vodećeg cilja, fokus Memoranduma o saradnji je doprinos uključivanju korisnika u osmišljavanju i realizaciji kulturnih – umjetničkih sadžaja, gdje za to postoji mogućnost,

Navedeni Memorandum je početak dobre saradnje, koja se u daljem procesu planira dodatno oplemeniti zajedničkim aktivnostima.