JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić i JU Dom starih Nikšić, potpisali su sporazum o saradnji na realizaciji stručnog usavršavanja i obavljanja praktičnog rada zaposlenih.

Sporazum će omogućiti stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima iz Doma starih “Nikšić” da borave u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić kako bi na osnovu uvida u neposredan rad sa korisnicima i razmjenu iskustva mogli dodatno da se edukuju. Navedeni Sporazum je početak dobre saradnje, koja se u daljem procesu planira dodatno oplemeniti zajedničkim aktivnostima od obostranog interesa.