Izgradnja novog dnevnog centra Defendologija

Dnevni centar Defendologija poziva sve ljude dobre volje da se pridruže u izgradnji novog Dnevnog centra za djecu i odrasle servisu dječije i socijalne zaštite. Njihov cilj je osigurati da svako dijete ima srećno djetinjstvo izvan ulica.

Ovaj centar će pružiti sigurno utočište i podršku djeci i odraslima iz ranjivih zajednica, pružajući im priliku za razvoj, obrazovanje i socijalizaciju. Kroz razne programe i aktivnosti, žele stvoriti okruženje koje će poticati njihovu emocionalnu dobrobit, kreativnost i samopouzdanje.

Podrška u izgradnji centra je od ključne važnosti u ostvarenju ovog projekta. Bilo da se radi o financijskom doprinosu, ili širenju svijesti o njihovom radu, svaki doprinos će biti od velike pomoći u ostvarivanju njihove misije.

Pozivaju sve dobrovoljce da se pridruže u gradnji bolje budućnosti za svu djecu i zajednicu. Vaša podrška je temelj njihove snage i nadaju se da ćete svi ljudi koji su u mogućnosti biti dio ovog važnog putovanja ka stvaranju sigurnijeg i sretnijeg okruženja za sve nas.

Telefon -510-210-521-44