Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) je u sklopu projekta “Podrška procesu uspostavljanja pravilnog upravljanja otpadom u Nikšiću” prikupilo podatke sa 21 veće deponije koristeći Fulcrum aplikaciju sa unaprijed pripremljenim upitnikom.

Riječ je o deponijama čija je zapremina veličine utovara prosječnog kamiona i više.

”Ono što je karakteristično za svaku lokaciju je da su smještene na periferiji gradskog jezgra, uz obalu rijeka ili saobraćajnica. Uz korito rijeke Gračanice je posebno alarmantno stanje jer je ona u dijelu od naselja Rubeža pa skoro do uliva u kanal Zete pretvorena u deponiju. Na tom potezu smo izdefinisali tri osnovne lokacije u dužini od po stotinjak metara, iako se na tom prostoru nalazi i do 50 manjih lokacija pod otpadom. Na ovakav korak smo se odlučili radi budućeg lakšeg praćenja stanja na terenu na osnovu sada prikupljenih podataka”, kazao je Miodrag Karadžić, predsjednik DMEN-a.

Kroz aplikaciju su uradili klasifikaciju otpada i po dosadašnjem presjeku stanja prednjače komunalni i organski otpad i građevinski šut, mada tek predstoji detaljna obrada podataka koja će dati i pojedinačno jasnije rezultate.

”U posljednje vrijeme dosta se pričalo o otpadu i nelegalnim odlagalištima na lokaciji Gvozdenice i tokom obilaska terena konstatovali smo da je slika nešto povoljnija u odnosu na raniju. To možemo povezati i sa aktivnostima komunalne policije na tom terenu, kada je nekoliko počinilaca kažnjeno zbog nelegalnog odlaganja”, kazao je Karadžić.

U narednom periodu planiraju da obiđu još nekoliko lokacija, a građane mole da im prijave postojanje nelegalnih odlagališta otpada.

”Društvo mladih ekologa je i unazad pet godina radilo sličnu analizu i kada preklopimo rezultate može se zaključiti da je ipak smanjen broj nelegalnih odlagališta otpada i da je ukupno stanje bolje u odnosu na neki raniji period. To je i čist pokazatelj da se ipak može i mora bolje. Na pojedinim lokacijama gdje su bila prisutna nelegalna odlagališta u ranijem periodu, u međuvremenu je postavljena i komunalna infrastruktura za sakupljanje otpada”, naglasio je predsjednik DMEN-a.

 

Izvor: Vijesti