Djeca starije i mješovite vaspitne grupe VJ “Sunce” posjetili su Filozofski fakultet na kojem su studenti Odsjeka za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za njih pripremili sportski poligon i na taj način su obilježili Svjetski dan Sunca . Djeca su se zabavila, a ovim aktivnostima je nastavljena uspješna saradnja sa Filozofskim fakultetom.