Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 19. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Vidov potok, Mali Brezovik, Obljaj i Vasiljevići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kratkotrajno na početku i kraju radova: Dio Brezovika, Dio Rastovca, Gornje Polje, dio Vidrovana, Brod, Miločani, Vir, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Donje Srijede, Jasenovo Polje, Gornje Srijede.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Stojana Kovačevića, Bulevar Vuka Mićunovića, Dio Stare Varoši.

– u terminu od 10 do 15 sati: Povremeno:Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.