Zbog planiranih radova na mreži, u petak 13. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:
-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Macavare

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gvozd, Prekića polje, Smoljevina, Ćeranića Gora, Gradačka poljana, Miolje polje, Jugovići, Staro selo

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Dio naselja Buda Tomovića(Janjušević), Metalik Miljanić

-u terminu od 13:00 do 20:00 sati: Vodovod-Vidrovan,dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Pilana Radović, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Granice