Ministarstva zdravlja i javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore, pružiće tehničku, pravnu i drugu vrstu logističke podrške kolegama iz Bosne i Hercegovine (BiH) u postupku izrade i pridruživanja BiH EU digitalnoj Covid potvrde. U tom cilju delegacija BiH boravila je danas u posjeti Crnoj Gori i na sastanku sa predstavnicima crnogorskih ministarstava upoznala se sa organizacijom sistema izdavanja EU covid potvrda u Crnoj Gori, sa naglaskom na tehnička rješenja, odnosno način integracije Document Signer certifikata (DSC) u samom sistemu za potpisivanja.

„Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija sa zadovoljstvom su ostvarili saradnju sa instutucijama Bosne i Hercegovine kako bi izvršili transfer znanja i tehnologija u odnosu na digitalni Covid sertifikat “, kazao je Aleksandar Sekulić, generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja.

On je istakao da je saradnja između naše dvije države rezultirala da se u ovom momentu ubrzao njihov proces prilaska Evropskom digitalnom Covid sertifikatu, a osim toga, kako je kazao razmijenjena su znanja u domenu tehnologija koje su specifične za ovakav sertifikat, a koje se mogu kroz cio zdravstveni sistem proširiti i na druge servise, koji su od ključnog značaja za ono što su naši ciljevi.

„Veliko nam je zadovoljstvo da ugostimo kolege iz BiH, jer je to put kojim Ministarstvo zdravlja namjerava da ostvaruje i regionalnu i širu međunarodnu saradnju“, kazao je Sekulić.

Program menadžer u Regionalnoj školi za javnu administraciju (RESPA) Olivera Damjanović kazala je da njihova organizacija obezbjeđuje podršku zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi javne uprave.

„Putem naših aktivnosti mi podržavamo i razvoj novih digitalnih servisa, ali i redizajn postojećih na način da oni odgovaraju potrebama građana. Unutar takve jedne inicijative je obezbijeđena ova regionalna razmjena iskustava i mi se nadamo da će uspješno sprovedeni model razvoja Covid sertikikata u Crnoj Gori biti inspiracija, ali i velika pomoć za predstavnike Agencije za identifikaciju dokumenata, registra i razmjene informacije BiH”, kazala je Damjanović.

Šef odsjeka u Agenciji za identifikaciju dokumenata, registra i razmjene informacije BiH Nermin Bećirbašić, naveo je da je cilj posjete delegacije BiH, koja su učestvovala u izradi digitalne Covid potvrde Ministarstvima zdravlja i javne uprave, digitalnog društva i medija, da se razmjene iskustva i da se omogući da se ovaj projekat efikasno realizuje i u BiH i ubrza na zadovoljstvo svih građana.

Izvor: AntenaM