Na slici se nalazi opština Nikšic

Deveta sjednica Skupštine opštine Nikšić biće održana u petak 27. aprila 2018. godine, sa početkom u 10.00h , a predmet dnevnog reda biće razmatranje tema iz I kvartala Programa rada Skupštine opštine Nikšić za 2018. godinu, kao i jedan broj pitanja za koje postoji potreba da ih Skupština razmotri i usvoji.