Potpredsjednik Opštine Nikšić Mitar Goranović, zajedno sa glavnom administratorkom Biljanom Vučurović, sekretarkom Sekretarijata za investicije i projekte Jelenom Šekarić i saradnicima, upriličio je prijem za kolege iz Splitsko-dalmatinske županije – Martina Bućana, Josipa Mataša i Katarinu Šutu, kao i za predstavnicu Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore Jelenu Vračar Filipović.

Kolege iz Hrvatske su predstavile kratku prezentaciju na temu nacionalnih strategija i primjere dobre prakse iz svoje županije.
Cilj sastanka je bio razmjena iskustava u kreiranju i planiranju lokalnih razvojnih politika, procjena nivoa usklađenosti sa evropskim politikama u svim oblastima, dostupne šeme finansiranja, kao i buduća saradnja.
Učesnici sastanka su diskutovali o dostupnosti fondova EU, mogućnostima njihovih korišćenja na lokalnom nivou, kao i o trendovima u politikama EU.