Predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta sa predstavnicima Parka prirode „Piva“ obišli su 16.03.2022. godine, kompleks Kule Lazara Sočice na kojem se izvode radovi uređenja enterijera u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja.

Predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta sa predstavnicima Parka prirode „Piva“ obišli su 16.06.2022. godine, kompleks Kule Lazara Sočice na kojem se izvode radovi uređenja enterijera u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja.
Projekat realizuju Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Opština Plužine i Uprava javnih radova, a u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore. Radovi na uređenju enterijera otpočeli su u junu 2021. godine.
U glavnom objektu kompleksa, Kuli Lazara Sočice, koja će biti muzejskog karaktera biće tematski prezentovana arheologija i etnologija pivskog kraja, kao i istorijat Pive IXX i XX vijeka. Paviljonski objekat uz kulu takođe je muzejske namjene i u njemu će biti prezentovana prirodna bogatstva regiona Pive, sa fokusom na njegov bio i geo-diverzitet. Pomoćni objekat sa dodatnim sadržajima će biti u funkciji istraživanja, administracije i smještaja. U sklopu kompleksa je planirana i prostorija namjenjena Lazaru i Ristu Sočici,
Delegaciju su sačinjavali direktor Direktorata za kapitalna ulaganja u kulturi i kreativne industrije mr Igor Rakčević, Načelnica Direkcije za kapitalne projekte u kulturi Milica Vušurović, direktor JU Narodni muzej Crne Gore Jakša Ćalasan i direktorica JU Prirodnjački muzej dr Natalija Čađenović sa saradnicima.
Tokom posjete dogovorene su aktivnosti u dijelu organizacije postavki i konačne realizacije projekta.
Projekat realizuju Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Opština Plužine i Uprava javnih radova, a u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore. Radovi na uređenju enterijera otpočeli su u junu 2021. godine.
U glavnom objektu kompleksa, Kuli Lazara Sočice, koja će biti muzejskog karaktera biće tematski prezentovana arheologija i etnologija pivskog kraja, kao i istorijat Pive XIX i XX vijeka. Paviljonski objekat uz kulu takođe je muzejske namjene i u njemu će biti prezentovana prirodna bogatstva regiona Pive, sa fokusom na njegov bio i geo-diverzitet. Pomoćni objekat sa dodatnim sadržajima će biti u funkciji istraživanja, administracije i smještaja. U sklopu kompleksa je planirana i prostorija namjenjena Lazaru i Ristu Sočici,
Delegaciju su sačinjavali direktor Direktorata za kapitalna ulaganja u kulturi i kreativne industrije mr Igor Rakčević, Načelnica Direkcije za kapitalne projekte u kulturi Milica Vušurović, direktor JU Narodni muzej Crne Gore Jakša Ćalasan i direktorica JU Prirodnjački muzej dr Natalija Čađenović sa saradnicima.